what going on?

Roman Polanski: A Film Memoir

Roman Polanski: A Film Memoir

An interview with film director Roman Polanski conducted during his period of house arrest, discussing his life and work.

Your rating: 0
0 0 votes
Roman Polanski: Mein Leben,Confesiones de Roman Polanski,Le roman de Polanski,Roman Polanski: Mia viografia,Roman Polanski: Zihronot,Roman Polanski: moje zycie,Роман Полански: Киномемуары